Q&A

 

                               

  LäroVärket

 

                DomHerren's/Nordiclight's

                LäroVärk för olydiga undergivna flickor

 

 

Anmälningblankett

Klicka på bilden !

2012-08-22

Litterarum radices est, fructus dulces!

(Kunskapens rot är besk men dess frukter äro söta!)

 

 

Triaden (startsidan)

 

DomHerren

Rektors för LäroVärket sidor

LäroVärket

DomHerren's/Nordiclight's

LäroVärk för olydiga undergivna flickor

Administration och regler

Skolledningen

Regelvärket. Regler och rutiner.

Klädsel, skoluniform

Undervisningsmateriel, Kurslitteratur  

Bilder från undervisningen

Kursplaner och betyg

Kursplaner  

Betyg och bedömning  

Ämnen 

Schema

Temaarbeten, läger, utflykter, exkursioner mm

Lagar och förordningar. Aga i skolan

SLUg /Skollag för undergivna 2009

LUg09 /Läroplan för undergivna 2009

IUP  /Individuell utvecklingsplan för undergivna

Undergivnas vård, KUV

Aga i skolan

Bestraffningar i skolan

 

Expeditionen

Snabblänkar till samtliga sidor

Lärarrummet

BDSM ur dominantas perspektiv

Klassrummet

BDSM från undergivnas horisont

Konferensrummet

Om undergivnas vård

Konferns om Undergivnas vård, KUV

Skolbiblioteket

Kunskapslänkar och litteratur

Skamvrån

Bildgallerier

Slöjdsalen

En sida om tillverkning av kläder, läromedel och annat som ger skönhet i livet

Uppehållsrummet

Noveller, Filmclip och Humor

Sinnenas rum

Rum för njutning

Skolmuseet

Skolan förr i ord och bild                

Uppfostringsanstalten

Skolans övriga utbildningsformer som

Inkvisition, Tortyr mm

               _________________

Triadens sångbok

Sånger till slavinnorna och andra sånger

Länkar till klubbar mm

Om Du söker likasinnade

i Göteborg, Sveriges "hetaste" BDSM-stad sök här.

 

 

Välkommen till LäroVärket, där vi lär unga kvinnor på bete sig med stil, klass och finess för att på bästa sätt kunna behaga sin Herre/Herrinna.

Våra principer

 En god undergiven flicka måste bete sig försynt, värdigt och med stil

En god undergiven flicka måste alltid tala med behag, takt och artighet.
En god undergiven flicka får aldrig förolämpa sin Herre/Herrinna eller någon annan.
En god undergiven flicka måste alltid ha ett gott bordskick och visa en hög insikt i vett och etikett.  
En god undergiven flicka får aldrig glömma att sätta en gentlemans/Herres eller ladys/Herrinnas nöjen främst.

LäroVärket är en helt ny utbildningsform och ett nystartat, mycket speciellt lärovärk i privat regi .Som sådant står det utanför samhällets ordinarie utbildningsväsende, vilket i sin tur innebär att vi inte behöver ta någon som helst hänsyn till de normer och regler som gäller för vanliga skolor och anstalter.

Så är bestraffningar som aga och skamvrån inte bara tillåtna utan obligatoriska. Det är helt enkelt en utbildnings- och uppfostringsanstalt för nyfikna, kunskapstörstande och lärolystna flickor som vet med sig att dom har ett särskilt behov av en sträng uppfostran och träning i lydnad och gott uppförande.

All olydighet, uppstudsighet, slarv osv. bestraffas hårt och inte alltid rättvist!! LäroVärket ägs och drivs av en mycket sträng Rektor med stor kunskap om  skolflickor i behov av hård fostran och kinky träning under kontrollerade och trygga former. Kurserna anpassas och utformas utifrån elevens/adeptens eget personliga utbildnings- och träningsbehov och syftar till att göra henne till en väluppfostrad och lydig flicka som vet hur man uppför sig och hur man på ett tillfredställande vis betjänar och behagar. Elever/adepter antas kontinuerligt och endast efter vederbörlig prövning. Ansökan ska innehålla vederbörliga personuppgifter samt en detaljerad förteckning över utbildningsbehov och förväntat studieresultat.

 

Efter avslutad utbildning examineras den undergivna av Rektor vilken också utfärdar examensbevis.
 

LäroVärket erbjuder både distanskurser och kurser på plats i våra egna lokaler och varje elev/adept tilldelas sin egen personliga Mentor/Lärare som är, garanterat, såväl kompetent inom sitt område som seriös i sitt agerande.
All utbildning sker enskilt och oftast direkt mellan Lärare och elev, undantag kan göras om det finns särskilda behov eller önskemål om fler deltagande av elever eller Lärare.

Eleven förväntas studera hårt, vara lyhörd, lydig och genomföra alla uppdrag och träningsmoment, som hon beordras att göra, på ett seriöst och motiverat sätt.
Tester, tentamen och examensproven förrättas av Läraren och är antingen skriftliga, muntliga eller praktiska, och kan vara antingen planerade eller spontana.

Läraren har rätt att lägga upp utbildningen helt efter eget tyckande, smak, välbefinnande och lust.
Han har även inte bara rätten utan också plikten att efter eget godtycke bestraffa eleven om han tycker att hon inte utfört sin uppgifter på ett för honom acceptabelt och tillfredställande sätt, om hon varit olydig, ouppmärksam, slarvig, uppstudsig eller på annat sätt misshagat sin Mentor/Lärare men bestraffning kan, och t o m bör enligt givna lärardirektiv, även ges i förebyggande syfte.
Dessutom äger Läraren rätt att när som helst beordra sin elev till att utföra det han önskar samt bestraffa och använda henne som och hur han vill.
Enligt nämnda lärardirektiv måste dock en lydig och skötsam elev alltid uppmuntras och belönas om hon varit duktig och utfört sina uppdrag väl.
Omdömen och kritik utdelas både löpande och efter avslutat utbildningsmoment eller uppdrag och betyg ges inte bara i teoretiska och praktiska kunskaper utan även i ordning och uppförande.

Intagning till
LäroVärket sker kontinuerligt i mån av plats och platserna erbjuds i första hand till unga, oerfarna och oskuldsfulla flickor som själva har en sund insikt om sina egna behov eller som på någon annans inrådan rekommenderas lämplig träning och utbildning i konsten att behaga och tillfredställa.
I andra hand riktar sig kurserna till par där ena parten eller bägge behöver utöka sitt respektive kompetensområde.
Men även omskolning, vidareutbildning och allmän kompetensutveckling kan erbjudas lämpliga kandidater.


På förekommen anledning görs här en nödvändig begreppsförklaring:
Ålder är bara en siffra och att vara ung kan lika väl vara en mental inställning som en faktisk ålder.
Att vara oerfaren och/eller oskuldfull behöver inte innebära annat än en roll man tycker om att spela.
 

Kurskatalog

 

Regler

Våra lokaler

Våra lokaler är mycket välutrustade och pedagogiskt inredda för vår undervisning.

Lokalerna finns centralt belägna i Göteborg

 


Är du intresserad av att ansöka eller bara är nyfiken och har frågor/funderingar så skicka din ansökan/förfrågan till Nordiclight@gmail.com

VÄLKOMMEN!!!

 

DomHerren/Nordiclight

Rektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besök JavaScript.nu