LäroVärket

Aga i skolan

 

Regelvärket

 

 

Bestraffningar i LäroVärket

Aga historiskt (Wikipedia)

Husaga

Brott och straff förr

 

Minnesvärda bestraffningar
Vackra bestraffningar bildgalleri
Straffarbeten

Korrektionsrummet

DenHårdaSkolan-DHS

Triaden (startsidan)

 

DomHerren

Rektors för LäroVärket sidor

LäroVärket

DomHerren's/Nordiclight's

LäroVärk för olydiga undergivna flickor

Administration och regler

Skolledningen

Regelvärket. Regler och rutiner.

Klädsel, skoluniform

Undervisningsmateriel, Kurslitteratur  

Bilder från undervisningen

Kursplaner och betyg

Kursplaner  

Betyg och bedömning  

Ämnen 

Schema

Temaarbeten, läger, utflykter, exkursioner mm

Lagar och förordningar. Aga i skolan

SLUg /Skollag för undergivna 2009

LUg09 /Läroplan för undergivna 2009

IUP  /Individuell utvecklingsplan för undergivna

Undergivnas vård, KUV

Aga i skolan

Bestraffningar i skolan

 

Expeditionen

Snabblänkar till samtliga sidor

Lärarrummet

BDSM ur dominantas perspektiv

Klassrummet

BDSM från undergivnas horisont

Konferensrummet

Om undergivnas vård

Konferns om Undergivnas vård, KUV

Skolbiblioteket

Kunskapslänkar

Skamvrån

Bildgallerier

Slöjdsalen

En sida om tillverkning av kläder, läromedel och annat som ger skönhet i livet

Uppehållsrummet

Noveller, Filmclip och Humor

Sinnenas rum

Rum för njutning

Skolmuseet

Skolan förr i ord och bild                

Uppfostringsanstalten

Skolans övriga utbildningsformer som

Inkvisition, Tortyr mm

               _________________

Triadens sångbok

Sånger till slavinnorna och andra sånger

Länkar till klubbar mm

Om Du söker likasinnade

i Göteborg, Sveriges "hetaste" BDSM-stad sök här.

 

 

                                                                    

Ur Tjenstehjonsstadgan:

Tjenstehjon skall i sitt förhållande wara gudfruktigt, troget, flitigt, lydigt, nycktert och sedigt samt icke undandraga sig det arbete och de sysslor, Husbonde skäligen föresätter. Ådrager sig Tjenstehjon föreställning eller husaga för wisad försummelse, tredska, opålitlighet, olydnad, fylleri eller annat oskick; emottage sådan warning och rättelse med undergifwenhet och låte den lända sig till förbättring. Framhärdar ändock Tjenstehjon i sitt felaktiga förhållande eller wisar sig otroget, okunnigt, eller eljest odugligt i tjensten; warde på Husbondens begäran, derur wräkt, med förlust af hela lönen, samt erhålle sådant betyg, det förtjänar.

 

 

LäroVärket står det utanför samhällets ordinarie utbildningsväsende, vilket i sin tur innebär att vi inte behöver ta någon som helst hänsyn till de normer och regler som gäller för vanliga skolor och anstalter.

Så är bestraffningar som aga och skamvrån inte bara

tillåtna utan obligatoriska. Det är helt enkelt en utbildnings- och uppfostringsanstalt för nyfikna, kunskapstörstande och lärolystna flickor som vet med sig att dom har ett särskilt behov av en sträng uppfostran och träning i lydnad och gott uppförande.

All olydighet, uppstudsighet, slarv osv. bestraffas hårt och inte alltid rättvist!!

 

Aga är ett synnerligen kraftfullt pedagogiskt hjälpmedel och brukas flitigt i undervisningen till de undergivnas båtnad och Rektors njutning.

 

 


 

 

 

I skamvrån
 

1In Acarida - Om Aga i skolan

Henne till staff androm till varnagel

(Äldre Västgötalagen)

 

Straff i LäroVärket

I övrigt se Bestraffningar i LäroVärket
Skolans straff är en hierarki av sanktioner för att bestraffa överträdelser LäroVärkets regelvärk. Det finns olika bestraffningar, allt från verbala tillrättavisningar, pisk, inläsning till slutliga Utvisning från LäroVärket.
Aga, paddling eller prygel eller andra sätt att ge fysisk smärta, är några av de vanligaste formerna av skolans bestraffningar
 

Offentlig kroppslig bestraffning, kallad prygel, är vanligt kroppsstraff i LäroVärket.
Undergivna som begår andra, relativt ringa brott kan åläggas att göra ett visst antal armhävningar på plats, eller att naken löpa ett eller flera varv runt uppfostringsplanen, stå på alla fyra, stå i positionen under viss tid, etc. Denna typ avslutas normalt med ett kok stryk

.

Verbal tillrättavisning är den vanligaste påföljden för mindre förseelser. Detta görs vanligtvis av klassläraren på plats, men mer formella anmärkningar ges av Läroverkets rektor. Denne beslutar och i förekommande fall utdelar lämpligt straff.

Att upprepat skriva sin synd och att ej upprepa försyndelsen är en form av straff som delas ut till den undergivna som missköter sig.
Den undergivna skall skriva en mening på ett papper eller på tavlan så många gånger som läraren beordrar. Den mening som ska skrivs kan vara relaterad till orsaken t.ex. "Jag kommer inte att prata under lektionstid. Jag kommer inte att smeka mig under lektionstid utan tillsägelse" etc.
Essäer
 Den undergivna får skriva en komposition, vanligen mellan 300 och 500 ord på ett givet tema, t.ex En ug's plikter etc.
Minnesbestraffning
 Den undergivna får memorera femtio eller hundra rader av poesi eller dagens evangelium eller Bibliska texter.
 

Kvarsittning är ett vanligt straff för grövre förseelser Den undergivna får stannar kvar i underviningslokalen efter skoldagen eller att gå i skolan på en icke-skoldag, t.ex. under lördag-söndag

Vid kvarsittning får den undergivna specialträning som är inriktad och anpassad till förseelsen för att upphäva det felaktiga beteendet.
Den undergivna kan också få delta i praktiskt arbete såsom att plocka skräp, rengöring, trädgårdsskötsel eller att vara till Rektors totala disposition.

Vanligtvis ger skolpersonal den undergivna en varning först, och om en elev inte lyssnar till denna, kvarsittning eller annan lämplig bestraffning enl. LäroVärket regelvärk.
För vissa förseelser erhåller den undergivna kroppsstraff som ett alternativ till kvarsittning.

Andra åtgärder kan omfatta att den undergivna uteslutas från deltagande i olika fritidsaktiviteter eller att inte våra berättigad till sådana privilegier som gott uppförande berättigar till. Sådana kan vara att få lördagsgodis, deltagande i orgier etc.

Avstängning utdelas som straff en dag till flera veckor, under vilken den undergivna inte får delta i ordinarie lektioner. Elevens Herre / Herrinna underrättas om orsaken till och varaktigheten av avstängningen
 
Vid svårare förseelser och brott, som t.ex. skymfligt tilltal, undermåligt studerande, fusk, oengemang i utsvävningar etc

sker bestraffning genom inlåsning i LäroVärkets celler, sträckbänk, skampåle, spöstraff.
 

    Consider the children - Om aga i Englands 1800-tal

Consider the children, a plea for better physical and moral education
 

Om Skoldisciplin se kap. IV, s 35 ff. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Justice and the child

Justice and the child

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestraffningar igenom historien

http://www.spankingwriters.com/blog/category/historical-punishments/

 

Education: Manchester Guardians