LäroVärket

Bestraffning i skolan

Beroende av förseelsens art och allvar utdömes straff enligt nedan

 

 

 

 

Länk till Betraffningsanmälan

 

Bestraffningar som aga och skamvrån inte bara tillåtna utan obligatoriska så även straffarbete.

I LäroVärkets pedagogik är detta en viktig metod för den undergivnas förståelse om sin plats och roll i förhållande till sin Herre.

RegelVärket

 

School_punishment Wikipedia

Aga i skolan

Avbasning hos Rektor

Straffarbeten

Korrektionsrummet

Minnesvärds bestraffningar

Vackra bestraffningar bildgalleri

Elevvård - Undergivens vård, EUV

Konferens för Undergivens Vård, KUV

 

Förbjudna övningar

Otillåtna aktiviteter

Triaden (startsidan)

 

DomHerren

Rektors för LäroVärket sidor

LäroVärket

DomHerren's/Nordiclight's

LäroVärk för olydiga undergivna flickor

Administration och regler

Skolledningen

Regelvärket. Regler och rutiner.

Klädsel, skoluniform

Undervisningsmateriel, Kurslitteratur  

Bilder från undervisningen

Kursplaner och betyg

Kursplaner  

Betyg och bedömning  

Ämnen 

Schema

Temaarbeten, läger, utflykter, exkursioner mm

Lagar och förordningar. Aga i skolan

SLUg /Skollag för undergivna 2009

LUg09 /Läroplan för undergivna 2009

IUP  /Individuell utvecklingsplan för undergivna

Undergivnas vård, KUV

Aga i skolan

Bestraffningar i skolan

 

Expeditionen

Snabblänkar till samtliga sidor

Lärarrummet

BDSM ur dominantas perspektiv

Klassrummet

BDSM från undergivnas horisont

Konferensrummet

Om undergivnas vård

Konferns om Undergivnas vård, KUV

Skolbiblioteket

Kunskapslänkar

Skamvrån

Bildgallerier

Slöjdsalen

En sida om tillverkning av kläder, läromedel och annat som ger skönhet i livet

Uppehållsrummet

Noveller, Filmclip och Humor

Sinnenas rum

Rum för njutning

Skolmuseet

Skolan förr i ord och bild                

Uppfostringsanstalten

Skolans övriga utbildningsformer som

Inkvisition, Tortyr mm

               _________________

Triadens sångbok

Sånger till slavinnorna och andra sånger

Länkar till klubbar mm

Om Du söker likasinnade

i Göteborg, Sveriges "hetaste" BDSM-stad sök här.

 

 

Bestraffningar vid olika förseelser i LäroVärket

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                      

Ej fullgjort läxa

 

I skamvrån
Prat på lektion Störande prat - 10 rapp

Upprepad förseelse - 25 rapp

Störande av lektion Rotting - 25 rapp
För sen ankomst Strigel - 10 rapp

 

Fusk   Färla - 50 rapp
Gravt åsidosatt sina plikter   Piska - 50 rapp
Otuktigt beteende Ris - 50 rapp

Rotting - 50 rapp

Uppstudsighet Vatten och bröd i tre dagar

Piska - 100 rapp

Klandervärt beteende Henne till straff androm till varnagel!   

Stupstock eller korsfästning - 1 dag

Allmän förseelse Avbasning hos Rektor
Kollektiv bestraffning  
 

Påkomna att ha tjuvrökt!!!

Straffarbete efter att ha haft sitt rum dåligt städat

 

Kvarsittning i skogen p.g.a synnerligen slampigt beteende

 

Man skall inte palla frukt i grannens trädgård!!

 

 

Onanerat utan tillåtelse

 

100 varvs pisklöpning efter att ha tagit en genväg vid terränglöpning

 

Oskickligt beteende

Apport!! Det gick för långsamt att hämta nödig undervisningsmateriel.

Exempel på bestraffningar vid olika typer av förseelser.

Minnesvärda bestraffningar

Vackra bestraffningar bildgalleri

 
Tråkigt manér vid middag

Prat i sovsal efter tapto

Man skall vara artig då Herrar och Herrinnor kommer på besök i skolan!!!!

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5