LäroVärket

 

DomHerren's/Nordiclight's

LäroVärk för olydiga undergivna flickor

Förbjudna övningar

Elevrummen är ändamålsenligt inredda för njutning och studier.

Det finns också gemensamma dormitorier vilka används som en del i skolans pedagogiska verksamhet.

 

För att kunna följa de undergivnas utveckling är det viktigt att kunna följa deras verksamhet på icke lektionstid och fritid, vid läxläsning och sömn.

Det är också viktigt att de undergivna inte ägnar sig åt förbjudna aktiviteter vilket skolan har ett ansvar att kontrollera och rapportera till deras

Herrar/Herrinnor.

Till hjälp för skolan så monitoreras alla privata utrymmen där de undergivna vistas.

 

De undergivna skall också tränas i känna sig bekväm med att när som helst, i vilka situationer som helst kunna bli betittade, vilket är den del i

Herrars/Herrinnors njutning

 

Vid brott mot skolans regler, i vilket förbjudna aktiviteter som sexuella aktiviteter utan tillstånd, sker bestraffning enligt skolans RegelVärk

Tillstånd för sexuella aktiviteter utfärdas av Rektor. Dessa ges mot erläggande av "tionde".

   

Triaden (startsidan)

 

DomHerren

Rektors för LäroVärket sidor

LäroVärket

DomHerren's/Nordiclight's

LäroVärk för olydiga undergivna flickor

Administration och regler

Skolledningen

Regelvärket. Regler och rutiner.

Klädsel, skoluniform

Undervisningsmateriel, Kurslitteratur  

Bilder från undervisningen

Kursplaner och betyg

Kursplaner  

Betyg och bedömning  

Ämnen 

Schema

Temaarbeten, läger, utflykter, exkursioner mm

Lagar och förordningar. Aga i skolan

SLUg /Skollag för undergivna 2009

LUg09 /Läroplan för undergivna 2009

IUP  /Individuell utvecklingsplan för undergivna

Undergivnas vård, KUV

Aga i skolan

Bestraffningar i skolan

 

Expeditionen

Snabblänkar till samtliga sidor

Lärarrummet

BDSM ur dominantas perspektiv

Klassrummet

BDSM från undergivnas horisont

Konferensrummet

Om undergivnas vård

Konferns om Undergivnas vård, KUV

Skolbiblioteket

Kunskapslänkar

Skamvrån

Bildgallerier

Slöjdsalen

En sida om tillverkning av kläder, läromedel och annat som ger skönhet i livet

Uppehållsrummet

Noveller, Filmclip och Humor

Sinnenas rum

Rum för njutning

Skolmuseet

Skolan förr i ord och bild                

Uppfostringsanstalten

Skolans övriga utbildningsformer som

Inkvisition, Tortyr mm

               _________________

Triadens sångbok

Sånger till slavinnorna och andra sånger

Länkar till klubbar mm

Om Du söker likasinnade

i Göteborg, Sveriges "hetaste" BDSM-stad sök här.

 

 
 Till Otillåtna aktiviteter
Förbjuden aktivitet Bestraffning/Åtgärd

 

 
Killar på rummet! Förbjudet!

Illa

Ännu mera illa

Absolut förbjudet

 
1

2

3

 

 
Absolut förbjudet!

 

 
http://picasaweb.google.se/105480471625312085122/SarskildUndervisningMedRektor?authkey=Gv1sRgCLnswLSRzsWl5gE#5470143182446395506

 

 

Runka någon annan än Rektor!! Illa, illa. Det blir 10 rapp med rottingen

 

Fyyy. Du vet att detta inte är tillåtet utan tillstånd!

 

 
Särskild undervisning med Rektor  
Strängt förbjudet

Nu blir det sträng bestraffning