Q&A

 

LäroVärket

 

Konferens för den undergivnas vård

KUV

 

Undergivens vård, EUV

 

Elevsamtal hos Rektor

Bestraffningar i skolan

Aga i skolan

Straffarbeten

Korrektionsrummet

 

Triaden (startsidan)

 

DomHerren

Rektors för LäroVärket sidor

LäroVärket

DomHerren's/Nordiclight's

LäroVärk för olydiga undergivna flickor

Administration och regler

Skolledningen

Regelvärket. Regler och rutiner.

Klädsel, skoluniform

Undervisningsmateriel, Kurslitteratur  

Bilder från undervisningen

Kursplaner och betyg

Kursplaner  

Betyg och bedömning  

Ämnen 

Schema

Temaarbeten, läger, utflykter, exkursioner mm

Lagar och förordningar. Aga i skolan

SLUg /Skollag för undergivna 2009

LUg09 /Läroplan för undergivna 2009

IUP  /Individuell utvecklingsplan för undergivna

Undergivnas vård, KUV

Aga i skolan

Bestraffningar i skolan

 

Expeditionen

Snabblänkar till samtliga sidor

Lärarrummet

BDSM ur dominantas perspektiv

Klassrummet

BDSM från undergivnas horisont

Konferensrummet

Om undergivnas vård

Konferns om Undergivnas vård, KUV

Skolbiblioteket

Kunskapslänkar

Skamvrån

Bildgallerier

Slöjdsalen

En sida om tillverkning av kläder, läromedel och annat som ger skönhet i livet

Uppehållsrummet

Noveller, Filmclip och Humor

Sinnenas rum

Rum för njutning

Skolmuseet

Skolan förr i ord och bild                

Uppfostringsanstalten

Skolans övriga utbildningsformer som

Inkvisition, Tortyr mm

               _________________

Triadens sångbok

Sånger till slavinnorna och andra sånger

Länkar till klubbar mm

Om Du söker likasinnade

i Göteborg, Sveriges "hetaste" BDSM-stad sök här.

 

Elevvård

Elevvården i skolan skall ha den enskilda undergivnas behov och intresse att behaga sin Herre samt att alltid vara honom till lags som utgångspunkt för sitt arbete. Elevvård handlar om att den undergivna skall må bra i skolan och det är skolans rektor som har det övergripande ansvaret i dessa frågor.

Hur vården för den undergivna är organiserad kan skilja sig från övriga skolformer. Till undergivensvårdspersonal räknas , skolkurator, husfru samt vid behov skolläkare. skolläkare.

Frågom som rör vård av den undergivna behandlas på Konferens för den undergivnas vård, KUV. I dessa deltar undergivensvårdspersonal , annan berörd personal samt rektor.

En välfungerande vård av den undergivna kräver att all personal i skolan samarbetar för barnets bästa. Herrar/Herrinnor och undergivna bör vara informerade om att konferensen äger rum. De bör också vara inbjudna att delta om så är möjligt. Herrar/Herrinnor som är förhindrade att delta på konferensen skall delges protokoll om vad som har sagts och beslutats under mötet.

Beslut i frågor som rör den undergivnas vård omfattas inte av sekretesslagen. I övrigt gäller sekretess för sådant som tas upp inom ramen för undergivnasvård om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon henne närstående lider men om uppgiften röjs.

 

3 kap. 3 §

För behandling av elevvårdsfrågor skall det finnas en elevvårdskonferens för rektorns arbetsområde.

3 kap. 4 §

I elevvårdskonferensen skall som ledamöter ingå:
rektorn,
företrädare för elevvården, och
berörd klassföreståndare eller motsvarande och annan berörd personal.

Rektorn beslutar om den närmare sammansättningen av elevvårdskonferensen. Rektorn eller den arbetstagare som rektorn utser är ordförande. Elevvårdskonferensen får tillåta att även andra än ledamöter är närvarande och yttrar sig vid sammanträdena.


 

UndergivensHälsoTeam, UHT    
RegelVärket    
Konferens för Undergivens Vård, KUV    
Bestraffningar    
Aga i skolan    
Korrektionsrummet    
DenHårdaSkolan - DHS