Tillbaka till LäroVärket

Tillbaka till Teman

Tillbaka till DHS

LäroVärket

DomHerren's/Nordiclight's

LäroVärk för olydiga undergivna flickor

Administration och regler

Skolledningen

Regelvärket. Regler och rutiner.

Klädsel, skoluniform

Undervisningsmateriel, Kurslitteratur  

Bilder från undervisningen

Kursplaner och betyg

Kursplaner  

Betyg och bedömning  

Ämnen 

Schema

Temaarbeten, läger, utflykter, exkursioner mm

Lagar och förordningar. Aga i skolan

SLUg /Skollag för undergivna 2009

LUg09 /Läroplan för undergivna 2009

IUP  /Individuell utvecklingsplan för undergivna

Undergivnas vård, KUV

Aga i skolan

Bestraffningar i skolan

 

LäroVärket

 

               

 

Korrektionsrummet

 

I Korrektionsrummet sker fostran, utbildning och korrektion vid särskilt svåra underlåtelsesynder eller brister i den undergivnas kunskaper

Korrektionsrummet är en del av LäroVärkets elevvård där besluten sker i KUV samt planeras och följs upp enligt  elevens IUP

Henne till staff. Androm till varnagel!

Elever och övriga till LäroVärket

anknutna undervisningsformer

 

Lekrummet

Specialundervisning

Specialundervisning 2

Specialundervisning 3

 

Individuell undervisning

Leksaksverkstaden

Maskinhallen

Vattentortyr

Rottingen

Elevrummen

Leksaksverkstaden tillverkning och utprovning

 

Maskinhallen

 

Vattentortyr

Lustkammaren

 

Sträckbänken

 

 

 

 

 

 

Du MÅSTE lära dig att uppföra dig!!