TillLäroVärket

Till Teman

Till DHS

LäroVärket

 

              

Individuell undervisning

 

Elever och övriga till LäroVärket anknutna undervisningsformer

Individuell undervisning

Specialundervisning hos Rektor

 

I den individuella undervisningen ingår också de delar av specialundervisning som Rektor ansvarar för samt de det som ingår i  Rektors nöjen och förmåner.

 

  Individuell undervisning