Tillbaka till LäroVärket

Tillbaka till Teman

Tillbaka till Korrektironsrummet

 

LäroVärket

 

        

      Särskild undervisning hos Rektor

Då eleven för sin förkovran behöver särskilda kunskaper ges undervisas eleven av Rektor eller personal med specialkompetens.

 

Elever och övriga till LäroVärket

anknutna undervisningsformer

 

Lekrummet.

 

Specialundervisning

Specialundervisning 2

Specialundervisning 3

 

Individuell undervisning

Klippoteket

se även Hos Rektor

Clip

Hos Rektor

Individuell undervisning