Q&A

 

LäroVärket

 

Regelvärket

 

Regler och rutiner för undergivna elever i LäroVärket

 

 

Bestraffningar i skolan

Aga i skolan

Straffarbeten

Elevsamtal hos Rektor

                                                                                                                                             

                                                                                                                      

Länk till Betraffningsanmälan

Triaden (startsidan)

 

DomHerren

Rektors för LäroVärket sidor

LäroVärket

DomHerren's/Nordiclight's

LäroVärk för olydiga undergivna flickor

Administration och regler

Skolledningen

Regelvärket. Regler och rutiner.

Klädsel, skoluniform

Undervisningsmateriel, Kurslitteratur  

Bilder från undervisningen

Kursplaner och betyg

Kursplaner  

Betyg och bedömning  

Ämnen 

Schema

Temaarbeten, läger, utflykter, exkursioner mm

Lagar och förordningar. Aga i skolan

SLUg /Skollag för undergivna 2009

LUg09 /Läroplan för undergivna 2009

IUP  /Individuell utvecklingsplan för undergivna

Undergivnas vård, KUV

Aga i skolan

Bestraffningar i skolan

 

Expeditionen

Snabblänkar till samtliga sidor

Lärarrummet

BDSM ur dominantas perspektiv

Klassrummet

BDSM från undergivnas horisont

Konferensrummet

Om undergivnas vård

Konferns om Undergivnas vård, KUV

Skolbiblioteket

Kunskapslänkar

Skamvrån

Bildgallerier

Slöjdsalen

En sida om tillverkning av kläder, läromedel och annat som ger skönhet i livet

Uppehållsrummet

Noveller, Filmclip och Humor

Sinnenas rum

Rum för njutning

Skolmuseet

Skolan förr i ord och bild                

Uppfostringsanstalten

Skolans övriga utbildningsformer som

Inkvisition, Tortyr mm

               _________________

Triadens sångbok

Sånger till slavinnorna och andra sånger

Länkar till klubbar mm

Om Du söker likasinnade

i Göteborg, Sveriges "hetaste" BDSM-stad sök här.

 

Rektor är ansvarig för LäroVärkets elevvård i vilken ingår elevens tuktan och fostran.

Vid ringa förseelser genomförs Elevsamtal med den undergivna. Dessa sker normalt på rektorsexpeditionen.

 

Vid särskilda tillfällen sker korrektion och undervisning av eleverna av Rektor personligen i Korrektionsrummet även

kallat skolans "Dungeon". Detta sker vid särskilt allvarliga händelser och brott mot RegelVärket

I Korrektionsrummet sker fostran, utbildning och korrektion vid särskilt svåra underlåtelsesynder eller brister i den

undergivnas kunskaper. Korrektionsrummet är en del av LäroVärkets elevvård där besluten sker i KUV samt planeras

och följs upp enligt  elevens IUP

 

eller

 

då Rektor vill ge en särskild uppmuntran och touché till elevens kunskaper och färdigheter

 

En speciellt inredd lokal, för särskild korrektion och undervisning, åtgärd efter att ha deltagit i förbjudna aktiviteter

eller särskild uppmuntran av eleverna/de undergivna, 

finns på LäroVärket, Lekrummet. Denna disponeras endast av Rektor.

 

LäroVärket

 ORDNINGSREGLER FÖR NOVISER 

I som här inträden..

Förlita dig på din Herre

 

Var uppmärksam

Var ödmjuk

Var lydig

Var! 

 

En slavinna har två val!!

Att välja sin Herre

Att välja bort sin Herre

Vad däremellan är, är Herrens val

 

Rektor

LäroVärket

Ordningsregler
 


Eleven/Den undergivna skall vara lydig och visa respekt för personalen. Personalen skall 

tituleras med "Magistern/Herr’n" eller "Fröken" eller på annat lämpligt sätt.
Eleven/Den undergivna måste visa gott uppförande vid alla tillfällen.

Eleven/Den undergivna måste vara snyggt klädd och visa ett lämpligt uppträdande vid alla

tillfällen.
Dålig kroppshållning tolereras inte.
Eleven/Den undergivna måste vara artig och vänlig hela tiden. Obsceniteter, svordomar och

annat ovårdat språk kommer inte att tolereras.
Eleven/Den undergivna måste upprätthålla en hög personlig renlighet.
Eleven/Den undergivna skall eftersträva att motionera, en god kosthållning samt ett sunt

leverne.

Eleven/Den undergivna skall ständigt eftersträva att gå och röra sigvackert, sitta vackert samt klä sig vackert.

Att springa är inte tillåtet på skolans område, utom under idrott och fysisk fostran.

 

Eleven/Den undergivna måste vara ärlig i alla lägen. Stöld, oärlighet, fusk, plagiat och

förfalskningar betraktas som grova brott.
Eleven/Den undergivna får inte uppträda störande.
Eleven/Den undergivna får inte lämna skolans område förutom med uttryckligt tillstånd från personalen. Sådant tillstånd skall sökas för varje tillfälle.
Skolans egendom får endast användas för avsett ändamål. Skador på skolan eller personlig egendom betraktas som ett allvarligt brott.
Slagsmål och bråk  är förbjudet.
 

Eleven/Den undergivna får inte bedriva handel eller byte, eller ha några varor i syfte att göra det.

Att äta är inte tillåtet utom vid måltiderna. Innehav av livsmedel, bland annat sötsaker, är förbjudet utanför matsalen.
Spel om penningar och penningars värde är förbjudet.. Spel fär endast utövas som en social sysselsättning.

Eleven/Den undergivna får inte inneha något obscent, pornografiskt eller annat olämpligt material.
Användning, innehav, försäljning eller distribution av tobak är strängt förbjudet.
Användning, innehav, försäljning och distribution av alkohol är strängt förbjudet.
Innehav, försäljning och distribution av droger och mediciner är strängt förbjudet. Eventuella nödvändiga mediciner kommer att förvaras och administreras av skolans förtroendeläkare.

Beteende i klassrummet
Punktlighet är en dygd. Om läraren inte är i rummet när eleven/den undergivna anländer,

måste hon sitta tyst vid sin bänk.
Eleven/Den undergivna måste resa sig när en lärare kommer in i rummet.
Eleven/Den undergivna får inte tala med varandra eller skicka anteckningar i klassen.
Elev/Undergiven som vill tala med läraren måste  räcka upp handen och vänta på tillåtelse.
Eleven/Den undergivna får inte stå upp utan tillstånd.
Eleven/Den undergivna skall vid svar på frågor, redovisninger etc, stå upp.
Eleven/Den undergivna förväntas arbeta samvetsgrant, ihärdigt och effektivt.
Allt arbete skall snyggt och prydligt presenteras i officiella övningsböcker.

Beteende vid bordet
Vett och god etikett är en dygd
Eleven/Den undergivna skall visa gott bordsskick.
Eleven/Den undergivna måste äta upp all mat på sina tallrikar.
Samtal under måltiden är inte tillåtet i annat än om skolarbete, litteratur, konst, musik,

dagsaktuella händelser etc

Rutiner
06.30:                Väckning.  Sängar skall bäddas och Eleven/Den undergivna måste ha duschat,

                          vara klädd och vara klar för ...

07.20                 Morgoninspektion vid sin säng 
07.30 - 08.00:    Frukost 
08.00 - 08.30:    Tid för personliga studier eller tilldelade uppgifter (se nedan).
08.30 - 12.00:    Undervisning 
12.00 - 13.30:    Lunch och vila
13.30 - 18.00:    Undervisning
18.00 - 20.00:    Middag samt vila .
20.00 - 21.00:    Läxläsning
21.00 - 22.00:    Rollspel m.fl. aktiviteter

22.00 -23.00:     Bestraffning och kvarsittning, tilldelade arbetsuppgifter alternativt Belöning och Fri tid
23.00                 Eleven/Den undergivna skall kunna vara redo för sängen, och stå vid sin säng för

23.15                 Inspektion .
23.30                 Släckning .


Dessa rutiner gäller måndag till fredag.

Lördag-söndag är tid för vila och kontemplation  alternativt straffarbete

Sysslor utöver skolgången
Eleven/Den undergivna tilldelas uppgifter att hjälpa till med i skolan.

Dessa kan omfatta:
rengöring
matlagning

handräckning i köket

vara behjälplig med trädgårdsarbete

delta i reparationer av lokaler och skolmateriel
passopp vid bordet
personlig assistans till personal

Eleven/Den undergivna förväntas utföra alla sådana tilldelade uppgifter snabbt, samvetsgrant och noggrant. Stickprov på kvaliteten och aktualiteten

av arbetet kommer att utföras.  

 

 

Disciplinära förfaranden
Lärare och annan personal har rätt att utföra den bestraffning som de finner lämpligt. Sådan bestraffning kan omfatta, men begränsas inte till, kompletterande uppdrag, fysisk ansträngning,, frihetsberövande samt aga eller annan kroppsbestraffning .

Kroppsstraff förväntas inte lämna märken som varar längre än en vecka. Varje elev som anser att straffet varit orimligt, kan vända sig till rektor. En sådan ansökan ska göras omedelbart efter det straff getts, så att lämpliga inspektioner och undersökningar kan göras.

Allvarlig kroppslig bestraffning och straffarbete kan utfärdas endast av rektor.Privilegier
Inom LäroVärket finns ett system av privilegier.

 

Elever med ett mycket gott uppförande kan få extra förmåner.

Vid skolstarten är en elev vanligen placerad på standardnivå.

 

Standard förmåner inkluderar:
rätt att skicka och ta emot personlig post
rätten att inneha godkänt läsmaterial
rätten att klä sig och dusch privata
Dessa kan återkallas när som helst.

Ytterligare privilegier som kan förtjänas att omfatta:
rätten att använda varmt vatten för att duscha
rätten att använda det gemensamma dagrummet

rätten att använda mobiltelefon

rätten att använda dator

Rapport och anmärkningar
En elev vars beteende ger anledning till oro skall rapporteras till skolledningen. En elev som rapporteras skall infinna sig på rektors kontor vid bestämda

intervall (oftast dagligen) för att redogöra för hur hon har använt sin tid till efterrättelse.

De normer för uppförande och ordning som krävs av Eleven/Den undergivna som rapporterats är högre än för andra elever, och straffen för undermåligt

beteende är allvarligare.

Effekten av detta system kräver att elever som är "under bevakning" ständigt är medvetna om sin status. För att säkerställa detta elever får rapporterade

elever ej bära underkläder (trosor, bysthållare eller västar). Dessutom, för att ge en synlig uppgift om deras status, skall elever "under bevakning" också

bära vita ankel strumpor i stället för de vita knä strumpor som krävs i standarduniformen.