LäroVärket

 

                DomHerren's/Nordiclight's

                LäroVärk för olydiga undergivna flickor

 

 

       Teman, temadagar, utflykter, exkursioner m.m. se TEMAN

Triaden (startsidan)

 

DomHerren

Rektors för LäroVärket sidor

LäroVärket

DomHerren's/Nordiclight's

LäroVärk för olydiga undergivna flickor

Administration och regler

Skolledningen

Regelvärket. Regler och rutiner.

Klädsel, skoluniform

Undervisningsmateriel, Kurslitteratur  

Bilder från undervisningen

Kursplaner och betyg

Kursplaner  

Betyg och bedömning  

Ämnen 

Schema

Temaarbeten, läger, utflykter, exkursioner mm

Lagar och förordningar. Aga i skolan

SLUg /Skollag för undergivna 2009

LUg09 /Läroplan för undergivna 2009

IUP  /Individuell utvecklingsplan för undergivna

Undergivnas vård, KUV

Aga i skolan

Bestraffningar i skolan

 

Expeditionen

Snabblänkar till samtliga sidor

Lärarrummet

BDSM ur dominantas perspektiv

Klassrummet

BDSM från undergivnas horisont

Konferensrummet

Om undergivnas vård

Konferns om Undergivnas vård, KUV

Skolbiblioteket

Kunskapslänkar

Skamvrån

Bildgallerier

Slöjdsalen

En sida om tillverkning av kläder, läromedel och annat som ger skönhet i livet

Uppehållsrummet

Noveller, Filmclip och Humor

Sinnenas rum

Rum för njutning

Skolmuseet

Skolan förr i ord och bild                

Uppfostringsanstalten

Skolans övriga utbildningsformer som

Inkvisition, Tortyr mm

               _________________

Triadens sångbok

Sånger till slavinnorna och andra sånger

Länkar till klubbar mm

Om Du söker likasinnade

i Göteborg, Sveriges "hetaste" BDSM-stad sök här.

 

 

 

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Övrigt

06.30-07.30

 

07.20

Väckning Tvagning

Inspektion

Väckning Tvagning

Inspektion

Väckning Tvagning

Inspektion

Väckning Tvagning

Inspektion

Väckning Tvagning

Inspektion

Vid temaarbete se särskilt schema här

07.30-08.00

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

Matsedel

08.00-08.30

Självstudier

Gemensamma sysslor

Självstudier

Gemensamma sysslor

Självstudier

Gemensamma sysslor

Självstudier

Gemensamma sysslor

Självstudier

Gemensamma sysslor

Det normala schemat kan vid behov

bytas ut mot straffarbete

08.30 - 09.00

Morgonsamling

Morgonsamling

Morgonsamling

Morgonsamling

Morgonsamling

09.00 - 11.00

BDSM's historia och filosofi

DomHerrens sidor

Idrott och hälsa

 

Slavinnans roll

UG teorier

Slavträning

11.00 - 12.00

Piskträning

Slavträning, slavpositionerna

Lydnads- och uppförandeträning

Hälsofrågor

Vett och etikett

12.00 - 13.30

Middag

Middag

Middag

Middag

Middag

Matsedel

13.30 - 15.00

Sex&samlevnad

Njutningsträning

Piskträning

Smärtträning

Hemkunskap

Historia

Det normala schemat kan vid behov bytas ut mot straffarbete

15.00 - 18.00

NO

SO

Elevens val

Rollspel/Lajv

Tillverkning

Handarbete-slöjd-design

Fysisk träning

Stödundervisning

18.00 - 20.00

Kvällsvard

Kvällsvard

Kvällsvard

Kvällsvard

Kvällsvard

Matsedel

20.00-

21.00

Läxläsning

Läxläsning

Läxläsning

Läxläsning

Läxläsning

Det normala schemat kan vid behov

bytas ut mot straffarbete

 

21.00 - 22.00

Estetik - konst, musik, litteratur

Rektors tid;Lekrummet

Shibari

Hos Rektor

Roliga timmen

22.00 - 23.00

Kvarsittning
Bestraffningar
Belöning (fri tid)

Kvarsittning
Bestraffningar
Belöning (fri tid)

Kvarsittning
Bestraffningar
Belöning (fri tid)

Kvarsittning
Bestraffningar
Belöning (fri tid)

Kvarsittning
Bestraffningar
Belöning (fri tid)

23.00

Herrens bön

Herrens bön

Herrens bön

Herrens bön

Herrens bön

23.20

Inspektion

Ljust släcks

Inspektion

Ljust släcks

Inspektion

Ljust släcks

Inspektion

Ljust släcks

Inspektion

Ljust släcks