LäroVärket

 

DomHerren's/Nordiclight's

LäroVärk för olydiga undergivna flickor

Skolledningen

 

   

Triaden (startsidan)

 

DomHerren

Rektors för LäroVärket sidor

LäroVärket

DomHerren's/Nordiclight's

LäroVärk för olydiga undergivna flickor

Administration och regler

Skolledningen

Regelvärket. Regler och rutiner.

Klädsel, skoluniform

Undervisningsmateriel, Kurslitteratur  

Bilder från undervisningen

Kursplaner och betyg

Kursplaner  

Betyg och bedömning  

Ämnen 

Schema

Temaarbeten, läger, utflykter, exkursioner mm

Lagar och förordningar. Aga i skolan

SLUg /Skollag för undergivna 2009

LUg09 /Läroplan för undergivna 2009

IUP  /Individuell utvecklingsplan för undergivna

Undergivnas vård, KUV

Aga i skolan

Bestraffningar i skolan

 

Expeditionen

Snabblänkar till samtliga sidor

Lärarrummet

BDSM ur dominantas perspektiv

Klassrummet

BDSM från undergivnas horisont

Konferensrummet

Om undergivnas vård

Konferns om Undergivnas vård, KUV

Skolbiblioteket

Kunskapslänkar

Skamvrån

Bildgallerier

Slöjdsalen

En sida om tillverkning av kläder, läromedel och annat som ger skönhet i livet

Uppehållsrummet

Noveller, Filmclip och Humor

Sinnenas rum

Rum för njutning

Skolmuseet

Skolan förr i ord och bild                

Uppfostringsanstalten

Skolans övriga utbildningsformer som

Inkvisition, Tortyr mm

               _________________

Triadens sångbok

Sånger till slavinnorna och andra sånger

Länkar till klubbar mm

Om Du söker likasinnade

i Göteborg, Sveriges "hetaste" BDSM-stad sök här.

 

 

Välkommen till LäroVärket, där vi lär unga kvinnor på bete sig med stil, klass och finess för att på bästa sätt kunna

behaga sin Herre/Herrinna.

 

Våra principer

En god undergiven flicka måste bete sig försynt, värdigt och med stil

En god undergiven flicka måste alltid tala med behag, takt och artighet.
En god undergiven flicka får aldrig förolämpa sin Herre/Herrinna eller någon annan.
En god undergiven flicka måste alltid ha ett gott bordskick och visa en hög insikt i vett och etikett.  
En god undergiven flicka får aldrig glömma att sätta en gentleman's/Herres eller lady’s/Herrinnas nöjen främst.

 

LäroVärket är en helt ny utbildningsform och ett  mycket speciellt lärovärk i privat regi .

Som sådant står det utanför samhällets ordinarie utbildningsväsende, vilket i sin tur innebär att vi inte behöver ta någon

som helst hänsyn till de normer och regler som gäller för vanliga skolor och anstalter

.                                                                                         

    LäroVärket leds av en mycket sträng Rektor.

    Ansvarig för LäroVärkets elevvård och examination är Rektor.

    Vid examen ett formellt examensbevis på att man har tillägnat

    sig de kunskaper och färdigheter från LäroVärket som utbildningen

    kräver.

     

      Personalen är välutbildad och vi bedriver undervisningen i    

     välutrustade och ändamålsenliga lokaler.

 

     Undervisningsmetoder och utrustning är valda med utgångspunkt 

      från äldre och nyare erfarenheter och kulturer.

 

     Föräldramöten är viktiga för att den undergivnas ägare skall bli   

     informerad om hennes framsteg

 

      Bestraffningar som aga och skamvrån inte bara tillåtna utan

      obligatoriska så även straffarbete.LäroVärket är en utbildnings-

      och uppfostringsanstalt för nyfikna, kunskapstörstande och lärolystna

      flickor som vet med sig att dom har ett särskilt behov av en

      sträng uppfostran och träning i lydnad och gott uppförande.

 

       De undergivna bor i ändamålsenliga elevrum, inredda för studier och njutning

 

     

 

 

 

Rektorsbostaden, Rottingen, är särskilt inredd för rektors nöjen och korrektioner

Här kan Du läsa mer om  LäroVärkets olika klasser, elever, examination

övriga undervisningsformer, individuell undervisning, specialundervisning,

särskild undervisning hos Rektor i lekrummet samt olika typer av

korrektioner. För detta ändamål finns ett särskilt inrett korrektionsrum.

 

Skolledningen

Från vänster: Kurator, Rektor, Husmor

 

Vad styr verksamheten?

  • Den fastställda läroplanen anger LäroVärkets värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer.
  • En fastställd kursplan för varje enskilt ämne.
  • En fastställd timplan som anger minsta garanterade tid som de undergivna eleverna har rätt att få lärarledd undervisning i olika ämnen.
  • En fastställd skolplan som visar hur LäroVärket ska organiseras och utvecklas.
  • En lokal arbetsplan för LäroVärket som är en anpassning av läroplanens, kursplanernas och skolplanens innehåll till LäroVärkets
  • organisation, arbetssätt och lokala förhållanden,

Regelvärket

Personalsidan

Våra lokaler

I väntan

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektorsexpeditionen

Ordf i elevrådet/Undergivnas råd(ugR)

samt elevskyddsombud ugS)

Våra lokaler är mycket välutrustade och pedagogiskt inredda för vår undervisning.       

   

  

Lokalerna finns centralt belägna i Göteborg