Triaden

Vett och etikett

 

 

Triaden (startsidan)

 

DomHerren

Rektors för LäroVärket sidor

LäroVärket

DomHerren's/Nordiclight's

LäroVärk för olydiga undergivna flickor

Administration och regler

Skolledningen

Regelvärket. Regler och rutiner.

Klädsel, skoluniform

Undervisningsmateriel, Kurslitteratur  

Bilder från undervisningen

Kursplaner och betyg

Kursplaner  

Betyg och bedömning  

Ämnen 

Schema

Temaarbeten, läger, utflykter, exkursioner mm

Lagar och förordningar. Aga i skolan

SLUg /Skollag för undergivna 2009

LUg09 /Läroplan för undergivna 2009

IUP  /Individuell utvecklingsplan för undergivna

Undergivnas vård, KUV

Aga i skolan

Bestraffningar i skolan

 

Expeditionen

Snabblänkar till samtliga sidor

Lärarrummet

BDSM ur dominantas perspektiv

Klassrummet

BDSM från undergivnas horisont

Konferensrummet

Om undergivnas vård

Konferns om Undergivnas vård, KUV

Skolbiblioteket

Kunskapslänkar

Skamvrån

Bildgallerier

Slöjdsalen

En sida om tillverkning av kläder, läromedel och annat som ger skönhet i livet

Uppehållsrummet

Noveller, Filmclip och Humor

Sinnenas rum

Rum för njutning

Skolmuseet

Skolan förr i ord och bild                

Uppfostringsanstalten

Skolans övriga utbildningsformer som

Inkvisition, Tortyr mm

               _________________

Triadens sångbok

Sånger till slavinnorna och andra sånger

Länkar till klubbar mm

Om Du söker likasinnade

i Göteborg, Sveriges "hetaste" BDSM-stad sök här.

 

Vett och etikett

Dukningsregler

 • Besticken placeras utifrån och in i den ordning de används, alltså inte i storleksordning.
 • Sådant som äts endst med gaffel, såsom hummer, placeras till höger vid handen som greppar. Detta gäller även soppsked.
 • Efterrättsbestick placeras ovanför tallriken. Skedens skaft placeras åt höger, gaffelns åt vänster.
 • Sallads- och brödtallrik placeras till vänster om kuvertet.
 • Servetten placeras på tallriken eller till vänster om den.
 • Glas placeras från höger till vänster i den ordning de används. Snapsglas placeras till höger om ölglas. Vattenglas står alltid längst till höger.

Serveringsregler

 • Allt torrt serveras från gästens vänstra sida.
  • Mat, sås, gelé, fromage, sorbet.
 • Allt vått serveras från gästens högra sida.
  • Soppa (i sin tallrik), buljongkopp, drycker.
 • Det gästen tar för sig av själv serveras från gästens vänstra sida.
  • Gästen tar då för sig, med hjälp av båda händerna, i ett eller två "tag" och lägger sedan tillbaka besticken snyggt och prydligt efter sig.
 • Fat som skickas runt
  • Fat med mat skickas motsols, buteljer/karaffer med drycker skickat medsols.
 • Servering av vin
  • Glas med rött vin fylls till två tredjedelar eller en bit från brädden, vitt vin till två tredjedelar eller något mindre.
  • Den som serverar av vinet skall hålla buteljen med rättvänd hand. Den andra handen (armen) placeras ofta bakom ryggen

   

  •  

 

Dukningsregler

   
Etikettdoktorn

Etkettdoktorn

Vett och etikett - En sida om gott uppförande

Vett och etikett

Vett och etikett på fest och kalas/Arla

Kindpussar och annat

   
Att vika servetter

Hemtex

Duni

Napkinfolding guide

PartydagsInspirationsbutiken

   
   
   
   

Etiketttikett (fr.étiquette 'märke', 'påskriftsedel', 'etikett, eg. 'uppsatt lapp'), sammanfattande benämning på de inom ett samhälle eller en grupp tillämpade yttre formerna. Medan etiken diskuterar vad som är rätt eller fel i moraliskt hänseende kan etiketten sägas omfatta de sedvanemässigt utbildade och accepterade reglerna för beteende och uppträdande, främst i offentlig miljö.

Den amerikanske antropologen Erving Goffman har framhållit etikettens kommunikativa funktion. De som följer dess lagar kommunicerar därigenom sin egen kulturella ställning. I ett homogent sällskap utrycker de en kulturell värdegemenskap, medan effekten blir den motsatta när individerna har olika kulturell bakgrund. Även om etiketten kan sägas vara en del av den mänskliga civilisationensprocessen förknippas den vanligen med de övre samhällsskikten. Den utgör här ett viktigt medel att avgränsa dessa från andra sociala grupper och att rangordna dessa från andra sociala grupper och att rangordna individer. Även om det traditionella bondesamhället också hade sina regler för uppträdandet är termen etikett i allmänhet förbehållen den borgerliga kulturens rituella umgängesmönster.

Etikett kan, som namnet antyder, vara skriftligt fixerad. Så är fallet ifråga om de ceremonier av olika slag som förkommer vid hovet och inom diplomation, medan de kyrkliga ceremonierna är infogade i olika slags ritualböcker. Etikett har dock främst varit en tillämpning av sedvanan, och i den högborgerliga uppfostran sökte man länge införliva i sitt tänkande etikettmedvetandet både genom undervisning och övning. År 1620 översattes Erasmus av Rotterdams klassiska uppfostringsbok till svenska under rubriken En gyldene book, om unga personers sedhers höffwelighet. Från 1700-talet har praktisk handledning i etikett även lämnats i särskilda s.k.etikettböcker.